Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Su 010603/06 Ob-23822/06 , Stran 6876
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami), 22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/04 in 57/05), Okrajno sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec). 1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor. 2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. 3. Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih: – višji pravosodni svetovalec III, – višji pravosodni svetovalec II, – višji pravosodni svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. 4. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – pravniški državni izpit, – delovne izkušnje: najmanj dve leti, – dobro poznavanje uradnega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/02): – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje (potrdilo izda pristojno sodišče). 5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – potrdilo o nekaznovanju in – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku. Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji alineji točke 5, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani kandidat moral predložiti ob zaposlitvi. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni natečaj«. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel. 02/234-72-75.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti