Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Št. 128/2006 Ob-23821/06 , Stran 6876
Upravna enota Tržič, Trg svobode 18, Tržič, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec v Oddelku za kmetijske, gospodarske in gradbene zadeve. Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) v naziv višji svetovalec III. Naloge na delovnem mestu so: – opravljanje nalog s področja graditve objektov, urejanja prostora, varstva narave in okolja, – vodenje zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkov na I. stopnji, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv. Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega mesta, so: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene, arhitekturne, pravne oziroma druge ustrezne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece za univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati(ke) za navedeno uradniško mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati(ke) priložiti življenjepis in ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, – fotokopija potrdila o državljanstvu oziroma fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista, – pisna izjava kandidata o nekaznovanosti ali potrdilo o nekaznovanosti, – pisna izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati(ke), ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo navedena izpita opravili najkasneje v enem letu od dneva sklenitve delovnega razmerja. Izbrani kandidat(ka), ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z gradbeno ali arhitekturno smerjo izobrazbe. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokazil k prijavi, razgovora s kandidati in s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na sedežu Upravne enote Tržič. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj do vključno 11. 9. 2006 na naslov: Upravna enota Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom »za javni natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene samo pravočasne in formalno popolne vloge. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili s sklepom v 8 dneh po opravljenem postopku. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 04/595-21-16, kontaktna oseba je Janez Palovšnik oziroma v kadrovski službi na tel. 04/595-21-15.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti