Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Št. 616/06 Ob-23753/06 , Stran 6874
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, 32/06 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2, v nadaljevanju Zakon o javnih uslužbencih) objavljamo javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji svetovalec v uradu za urejanje prostora. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Opis del in nalog: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevanih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevanih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših del, – dela po nalogu predstojnika. Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba, – smer: tehnična, upravna, pravna, ekonomska, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje dela z računalnikom, – znanje tujega jezika. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, je oba navedena pogoja dolžan izpolniti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopija potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji. Potrdili iz 5. in 6. alineje prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v 5. alineji prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv oziroma pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delo na prostem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Tržič in po potrebi na terenu. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta ali na elektronski naslov obcina.trzic@trzic.si. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel.: 04/597-15-10 (Marta Jarc).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti