Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Ob-23757/06 , Stran 6870
I. Pridobitev pravice do štipendije Merila za pridobitev štipendije Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti športnik oziroma športnica (v nadaljevanju: športnik), ki hkrati izpolnjuje naslednji dve merili: 1. ima status kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS, 2. je v obdobju od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 kot član državne reprezentance Republike Slovenije dosegel enega od naslednjih športnih rezultatov v disciplinah rednega programa olimpijskih iger: a) osvojil eno od medalj na: – Olimpijskih igrah, – svetovnem ali evropskem prvenstvu mladincev, mlajših članov in članov, – olimpijskem festivalu evropske mladine, b) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega športnika svetovnega razreda, c) osvojil 4.-8. mesto na olimpijskih igrah, svetovnem ali evropskem prvenstvu mladincev, mlajših članov in članov ter olimpijskem festivalu evropske mladine v individualnih športnih disciplinah, ki so v tekočem letu razvrščene v 1. razred športnih panog po Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni pri Ministrstvu za šolstvo in šport in sicer: atletika, jadranje, judo, kajak-kanu na divjih vodah, cestno kolesarstvo, lokostrelstvo, plavanje, alpsko smučanje, biatlon, smučarski skoki in veslanje; kot individualne športne discipline se ne upoštevajo športni rezultati v konkurenci štafet ali ekip. Pogoji za pridobitev štipendije Pravico do štipendije lahko uveljavlja športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje: 1. izpolnjuje merila za pridobitev štipendije, 2. pridobi priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev predloga, 3. je državljan Republike Slovenije, 4. se izobražuje: a) v Republiki Sloveniji kot: – učenec osnovnega izobraževanja, – dijak gimnazije, – dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih poklicnih šol, – dijak srednjih strokovnih in tehniških šol, – študent višje strokovne šole oziroma študent visokošolskega zavoda, b) v tujini; 5. ni v rednem delovnem razmerju, 6. njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega dvakratne letne bruto zajamčene plače v Republiki Sloveniji za leto 2005 (1,319.920 SIT). Zahtevana dokumentacija “Vlogi za pridobitev pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto 2006/2007” (obrazec št. 1) morajo kandidati priložiti: – potrdilo o državljanstvu (original), – potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2006/2007 (original), – spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo), – priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev predloga (originala). II. Podaljšanje pravice do štipendije Zahtevana dokumentacija “Vlogi za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto 2006/2007” (obrazec št. 2) morajo kandidati – štipendisti priložiti: – potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2006/2007 (original), – spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo). Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so dosegli športni rezultat skladno z 2. točko meril za pridobitev štipendije, lahko posredujejo vlogo za pridobitev pravice do štipendije; k vlogi je potrebno priložiti samo dokumentacijo, ki je navedena za podaljšanje pravice do štipendije. III. Rok za oddajo Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati s priporočeno pošiljko poslati najkasneje do 30. 9. 2006 na naslov: Olimpijski komite Slovenije, Odbor za vrhunski šport, Celovška 25, 1000 Ljubljana. Vse potrebne informacije in obrazce vlog (obrazec št. 1 in št. 2) dobijo kandidati na sedežu nacionalne panožne športne zveze ali na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije (www.olympic.si). Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo po poteku roka, vendar najkasneje v 3 dneh po vpisu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti