Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

SV 547/06 Ob-12822/06 , Stran 3490
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 547/06 z dne 28. 4. 2006, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje številka 1 v mansardi, v izmeri 80,33 m2, s pripadajočim shrambnim boksom v izmeri 5,4 m2, kar vse se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi na naslovu Na trati 3, 2000 Maribor, ki stoji na parceli št. 953/2, pripisani vl. št. 900, k.o. Brezje, pridobljena na podlagi notarskega zapisa, sporazuma o delitvi skupnega premoženja med zunajzakonskima partnerjema z opr. št. SV 551/06, sklenjenega dne 18. 4. 2006, v notarski pisarni Brede Horvat, zastavljena v korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571; za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.900 EUR z obrestno mero, ki je spremenljiva ter enaka vsoti Euriborja za 12 mesečne depozite in fiksnega pribitka v višini 2,25% letno, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 5,7% letno, s trenutnimi pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi v višini 8% letno, z vračilom glavnice v 240 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji delovni dan v posameznem koledarskem mesecu in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan 30. 4. 2026.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti