Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 1216-1/2006-20 Ob-12442/06 , Stran 3481
Zap. Postavka Znesek št. v SIT I. PRIHODKI 1. Prihodki iz državnega proračuna 140,164.484,00 2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 200,366.550,33 3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 8,714.888,00 4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo trikratno povprečno plačo na delavca v RS 2,674.710,00 5. Drugi prihodki 23,778.024,02 CELOTNI PRIHODKI 375,699.656,35 II. ODHODKI 1. Stroški volitev 0,00 2. Drugi stroški in izredni odhodki 258,095.686,40 CELOTNI ODHODEK 258,095.686,40 III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 117,603.969,95 IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI V. PRESEŽEK ODHODKOV IZ PREJŠNJIH LET 180,642.283,12 VI. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID 63,038.313,17 Zap. Postavka Znesek št. v SIT I. SREDSTVA 1. Opredmetena osnovna sredstva 28,141.429,22 2. Dolgoročne finančne naložbe 0,00 3. Kratkoročne finančne naložbe 818.044,30 4. Denarna sredstva na računih 29,477.788,75 5. Druga sredstva 3,792.502,01 SKUPAJ SREDSTVA 62,229.764,28 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1. Ustanovitveni vložek 0,00 2. Dolgoročne obveznosti 1,669.857,75 3. Kratkoročne obveznosti 123,598.219,70 4. Druge obveznosti do virov sredstev 0,00 5. Presežek odhodkov nad prihodki 63,038.313,17 SKUPAJ VIRI SREDSTEV 62,229.764,28

AAA Zlata odličnost