Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Su 010603/2006 Ob-12715/06 , Stran 3478
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur.l. RS, št. 32/06), Okrajno sodišče v Žalcu, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: Svetovalec v pravosodju. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh nazivih: – svetovalec v pravosodju III, – svetovalec v pravosodju II, – svetovalec v pravosodju I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec v pravosodju III na Okrajnem sodišču v Žalcu. Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnim razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – izpit iz sodnega reda, – poznavanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Okvirna vsebina dela: opravljanje strokovnih del v postopkih pri sodišču, spremljanje in proučevanje prakse in strokovne literature, priprava poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj, vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc, sodelovanje pri izvajanju uprave pravosodnega organa. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma dokazilo o izpolnjevanju delovnih izkušenj, – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz sodnega reda, – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei. V naziv je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita iz sodnega reda pod pogojem, da izpita opravi najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo moral izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem v naziv. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Žalcu, Urad predsednika, Levstikova 10, Žalec z oznako »javni natečaj«. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 15 dneh po odločitvi. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Žalcu. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti