Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 1100-29/2006-01072-06 Ob-12714/06 , Stran 3477
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.: 56/02, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05, 21/06 in 23/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Davčni upravi RS, Davčni urad Velenje, Davčni kontrolor v referatu za fizične osebe. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj višja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole in odmere, – vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove in odmere davkov in drugih obveznosti, – vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku oziroma za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/-ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas z 2-mesečnim poskusnim delom. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice ali druge ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o državljanstvu. Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo: DURS, Davčni urad Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti pri Mariji Gregorc, tel.: 03/8961-832.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti