Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 31/06 Ob-12707/06 , Stran 3476
Svet vrtca Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto: ravnatelja/-ice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53. in 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05), in sicer: – da ima najmanj visokošolsko izobrazbo, – da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, – ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, – ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo, – ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor, – ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje 1 leto po začetku mandata, – ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145., členu ZOFVI – UPB4 ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Predviden pričetek dela je 1. 9. 2006 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah, vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po razpisu na naslov Svet Vrtca Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«. Vloge, ki ne bodo popolne, se ne bodo obravnavale v postopku izbire kandidata. Kandidati boste pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti