Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 20/06 Ob-12706/06 , Stran 3475
Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Ur. l. RS, št. 82/04), 22. in 23. člena Poslovnika o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. ter sklepov Sveta ustanoviteljev št. 107-SU/2006 z dne 19. 4. 2006, Razpisna komisija Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. objavlja razpis za direktorico/direktorja družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o. Kandidatke/kandidati za direktorico/direktorja morajo izpolnjevati poleg z zakonom določene še naslednje razpisne pogoje: – VII. stopnja strokovne izobrazbe, – najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih mestih, – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, – poznavanje dela z računalnikom, – organizacijske sposobnosti ter poznavanje dejavnosti in problematike javnega podjetja, – predložitev programa dela za mandatno obdobje. K prijavi z življenjepisom in navedbami o izpolnjevanju pogojev morajo kandidatke/kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju tujega jezika ali potrdila visokošolske organizacije o opravljenem izpitu iz tujega jezika. Izbrani kandidatka/kandidat bo imenovan-a za mandatno dobo štiri leta. Kandidatke/kandidati naj popolne pisne prijave z zahtevanimi dokazili in programom dela pošljejo v roku 14 dni od objave razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., »Za razpisno komisijo – Ne odpiraj (JP VO-KA)«, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasno oddanih vlog ne bo upoštevala. Prijavljeni kandidatke/kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od imenovanja. Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/306-10-18 Helena Regina, predsednica razpisne komisije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti