Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Su 010111/2006 Ob-12700/06 , Stran 3474
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB 2) Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: pravosodni sodelavec – sodni referent v zemljiški knjigi, 1 prosto delovno mesto. 1. Delovno mesto »pravosodni referent« je uradniško delovno mesto, delo se lahko opravlja v nazivu pravosodni sodelavec II, pravosodni sodelavec I; izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec II. 2. Pogoji za opravljanje dela: – srednja strokovna izobrazba upravno administrativne ali druge družboslovne smeri, – strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda, – najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih izkušenj, – poznavanje dela z računalnikom, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 3. Okvirna vsebina del in nalog na tem delovnem mestu je: – vodenje enostavnejših predpisanih in potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil in obvestil s področja zemljiške knjige, – sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti zemljiške knjige, – vodenje vpisnikov, knjig in imenikov skladno s Sodnim redom in drugimi predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča, – delo s strankami, – opravljanje potrebnih strojepisnih del in vseh administrativno tehničnih del v zvezi z izdanimi odločbami in odredbami, – ugotavljanje pravnomočnosti, – opravljanje drugih del, določenih s predpisi s področja zemljiške knjige. 4. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem upravnem izpitu in izpitu iz sodnega reda, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, oziroma druge verodostojne listine, iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS, – potrdilo ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo ali pisna izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče). Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat potrdili predložiti pred zaposlitvijo. 5. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica. 6. Vrsta delovnega razmerja: delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja in čas opravljanja dela) naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Radovljici, Urad predsednice, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica, z oznako »javni natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene samo popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 8 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 04/271-12-14, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti