Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 22 Ob-12696/06 , Stran 3473
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana, razpisuje tri delovna mesta ravnateljev/-ic organizacijskih enot: 1. gimnazije in veterinarske šole, 2. živilske šole in 3. središča za izobraževanje odraslih. Kandidat-ka za vsako od treh razpisanih delovnih mest mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 in 64/01). Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Predvideni začetek dela je 1. september 2006, oziroma skladno s Sklepom o imenovanju in soglasju ministra k imenovanju. Pisne prijave, dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah, program oziroma vizija razvoja in dela šole, ter kratek življenjepis pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom za razpis ravnatelja/-ice. O pomanjkljivih prijavah brez dokazil ne bo mogoče odločati. Kandidati boste prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost