Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Ob-12694/06 , Stran 3472
Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah, na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 ZJU-UPB2 uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec – generalist, koordinator programov. Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec III, II in I.. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III. Okvirna vsebina dela: samostojna priprava in izvajanje razvojnih projektov, podjetniško svetovanje, izdelovanje investicijskih elaboratov in poslovni načrtov, računovodske in finančne naloge, samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega. Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje uradnega jezika, – aktivno znanje angleškega jezika, – poznavanje osnovnih računalniških programov, – vozniški izpit B kategorije, – opravljen strokovni preizkus znanja iz splošnega in specialističnega podjetniškega svetovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti mora državljan Republike Slovenije – ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev – zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili iz predzadnje in zadnje alinee prejšnjega odstavka ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – pisna izjava oziroma potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), – pisna izjava kandidata oziroma potrdilo pristojnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče). Če izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega izpita iz upravnega postopka, ju mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv. V izbirni postopek bodo uvrščene samo popolne vloge, strokovna usposobljenost kandidatov pa se bo presojala na podlagi dokazil v prijavi in razgovora s kandidati. Rok prijave je 8 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu RS. Pisne prijave z dokazili se pošljejo na naslov: Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, s pripisom »javni natečaj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata. O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu kandidatu izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Bojani Žaberl, na tel. 03/817-18-66.

AAA Zlata odličnost