Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 110-97/2006/1 Ob-12689/06 , Stran 3471
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/2005 – uradno prečiščeno besedilo in 113/2005, v nadaljevanju: ZJU) ministrstvo za javno upravo objavlja naslednji javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja Glavne pisarne v Ministrstvu za javno upravo, Sekretariatu. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo višjo strokovno izobrazbo (VI) družboslovne smeri; – imeti morajo najmanj tri leta in sedem mesecev delovnih izkušenj; – imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee Delovno področje: – vodenje Glavne pisarne; – izvajanje najzahtevnejših strokovnih nalog pisarniškega poslovanja; – izvajanje strokovnega nadzora nad razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo dokumentarnega gradiva; – pripravljanje in usklajevanje načrta klasifikacijskih znakov. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Namesto potrdila o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, lahko kandidati podajo pisno izjavo ter ravno tako lahko kandidati podajo pisno izjavo namesto potrdila krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi zgoraj navedenega kaznivega dejanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja Glavne pisarne, ki se opravlja v nazivih višji referent II ali višji referent I. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški 21 v Ljubljani, oziroma v njegovih uradnih prostorih. Formalno nepopolne vloge se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja Glavne pisarne, šifra 110-97/2006« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za javno upravo oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, telefonska številka 01/478-18-84.

AAA Zlata odličnost