Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Ob-12752/06 , Stran 3467
I. Predmet oddaje: – enoinpolsobno stanovanje v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Ul. Vilka Kledeta 7 v Postojni, s površino 52,20 m2; – stanovanje je vseljivo takoj in se oddaja za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne. II. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 znaša 45.000 SIT. Najemnina je vezana na euro in se usklajuje mesečno z indeksom rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji za pretekli mesec. III. Priloge k vlogi: interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti: podatke o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale stanovanje, višino ponujene mesečne najemnine, potrdilo o državljanstvu in stalnem bivanju, potrdilo izplačanih zadnjih treh neto plačah zase in drugih prejemkih zase in za vse bodoče uporabnike. IV. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo pri oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev (državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene najemnine in materialno stanje vlagatelja in bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z njim uporabljali stanovanje. VI. Oddaja vloge Vlogo lahko prosilci dvignejo v sprejemno informacijski pisarni Občine Postojna. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do vključno ponedeljka, 15. 5. 2006 do 14.30, na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, s pripisom (za razpis – profitno stanovanje). V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje vloga za pravočasno, če je oddana kot priporočena dne 15. 5. 2006. Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 8 dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se te vloge kot nepopolne zavrnejo. Občina Postojna si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom. Zainteresirani lahko dvignejo obrazec vloge na razpis v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Podrobni podatki glede nepremičnine, ki je predmet javnega razpisa za oddajo so na voljo na naslovu Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna – Oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje – pisarna 6/P.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti