Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 430-10/2006 Ob-12683/06 , Stran 3466
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2006, postavka 1020 namenjena za sofinanciranje programov društev s področja: udeležencev NOB, društva TIGR, območnega združenje veteranov vojne za Slovenijo in zveze rezervnih častnikov. 2. Pravna podlaga: Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 13/06) in Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2006 (Uradni list RS, št. 18/06). 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – imajo sedež v Občini Sežana; – da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana, – program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja; – prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2006; – da imajo nosilci programa večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa; – da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala. 5. Višina razpisanih sredstev znaša 2,646.233 SIT. 6. Društva se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov udeležencev NOB, društva TIGR, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in zveze rezervnih častnikov v Občini Sežana za leto 2005« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni Občine Sežana v sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak delavnik. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Bojani Kermolj v sobi št. 66. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 7. Rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave v Uradnem listu. 8. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis – programi negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah na območju Slovenije«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. 9. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa in pripravila izbor izbranih društev na podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo. 10. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti