Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 459/2006 Ob-9505/06 , Stran 2529
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 459/2006 z dne 29. 3. 2006, je bila nepremičnina, poslovni prostor v pritličju v izmeri 55 m2, v poslovno stanovanjskem objektu z oznako A7, Volaričeva 44, Postojna, zgrajenem na parc. št. 507/3, pripisani pri vložni številki 1188, katastrska občina Postojna, ki je last dolžnika Eurocomp d.o.o., Miklošičeva ulica 9 d, Ljubljana, matična številka 5818796, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 12. 10. 2004, sklenjene s prodajalcem Slonček d.o.o. Ljubljana, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini največ 800.000 EUR oziroma v tolarski protivrednosti po podjetniškem prodajnem tečaju upnika na dan plačila.

AAA Zlata odličnost