Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 478/2006 Ob-9503/06 , Stran 2529
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 478/2006 z dne 29. 3. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 20 v V. nadstropju v izmeri 73,26 m2 in pripadajočim kletnim prostorom v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta Proletarskih brigad 079, Maribor, ležeči na parceli številka 929/9, k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnik je Batič Dušan, EMŠO 1609960500162, stanujoč Maribor, Koseskega ulica 044 do celote, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost