Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 213/06 Ob-9493/06 , Stran 2528
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 213/06 z dne 29. 3. 2006, je stanovanje št. 5, v izmeri 59,52 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 2 B, stoječe na parc. št. 518/3, k.o. Jesenice, last zastavitelja Huseina Subašića, na podlagi prodajne pogodbe POS št. 2802/453 z dne 31. 5. 2002 in dodatka k prodajni pogodbi POS št. 2802/453, ki datira z dnem 7. 7. 2003, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.500 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost