Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 207/06 Ob-9492/06 , Stran 2528
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 207/06 z dne 29. 3. 2006, je bilo stanovanje št. 10, v tretjem nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 53 B, stoječe na parc. št. 468/1 in parc. št. 469/1 obe k.o. Jesenice, v skupni izmeri 71,71 m2, last zastaviteljev Nedjada Henića, Velide Henić in Harisa Henića, vsakega do 1/3, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 12. 1998, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost