Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 202/06 Ob-9491/06 , Stran 2528
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 202/06 z dne 29. 3. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 21, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječi na parc. št. 531/1 k.o. Jesenice, v izmeri 68,34 m2, last kreditojemalcev in zastaviteljev Adela Ališića in Aide Ališić, vsakega do 1/2, vse v korist Kärntner Sparkasse AG, matična številka 1870718, s sedežem Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne terjatve 28.700 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost