Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 384/2006 Ob-9418/06 , Stran 2528
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 384/2006 z dne 23. 3. 2006, je stanovanje 1/I, ki meri 51,81 m2, v hiši v Mariboru, Zrkovska 63, ki stoji na parc. št. 65 k.o. Pobrežje, last Zemljič Dušana, stanujočega Maribor, Zrkovska 63, na temelju prodajne pogodbe št. 208/94 z dne 25. 8. 1994 in pisarna P 38b v izmeri 38,80 m2, v objektu BDC na Tržaški 65, Maribor, ki stoji na parc. št. 565/5 k.o. Razvanje, last Špeding d.o.o., Maribor, Tržaška 65, matična št. 5691117, na temelju kupoprodajne pogodbe št. P-68/95 z dne 16. 6. 1995, zastavljeno v korist upnice Probanke d.d., Maribor, za terjatev v znesku 14,016.003 SIT s p.p.

AAA Zlata odličnost