Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 192/06 Ob-9417/06 , Stran 2528
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opr. št. SV 192/06 z dne 28. 3. 2006, je bilo stanovanje številka 6, v skupni izmeri 74,60 m2, ki sestoji iz dnevne sobe, sobe, kabineta, kuhinje, shrambe, kopalnice, predsobe, balkona in kleti, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Gornji Petrovci 35 a, ki stoji na parceli – stavbišču številka 2978/4.S in ki se nahaja v stavbi številka 454.ES, oboje vpisano v vložek številka 406 katastrska občina Gornji Petrovci, in ki ga je zastavna dolžnica pridobila po prodajni pogodbi sklenjeni dne 6. 3. 2006, s prodajalcema Celec Cvetko in Celec Štefanom, oba stanujoča Gornji Petrovci 35 a, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, 9020 Klagenfurt, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 41.700 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost