Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 185/06 Ob-9413/06 , Stran 2528
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 185/06 z dne 23. 3. 2006, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 11, v III. nadstropju stanovanjskega bloka in pripadajoče kleti v skupni izmeri 69,70 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Prešernova ulica 04, Logatec, stoječi na parc. št. 25/58, vpisani v vl. št. 763, k.o. Dolenji Logatec, ki je last zastavitelja Mesner Andreja stan. Plač 16 A, in zastaviteljice Mesner Nike, stan. Ulica 9. septembra 30, za vsakega do idealnega solastninskega deleža 1/2, zastavljena v korist kreditodajalca Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št. 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.735,14 CHF, s pripadki.

AAA Zlata odličnost