Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 364/06 Ob-9412/06 , Stran 2528
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora opr. št. SV 364/06 z dne 23. 3. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 1, v skupni izmeri 37,07 m2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Bezenškova ulica 2, Maribor, stoječe na parc. št. 1843, k.o. Koroška vrata; katere izključna lastnica je postala zastaviteljica Babič Nataša, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 3. 2006, sklenjene med prodajalcema Klemenčič Alojzem in Klemenčič Matildo ter Babič Natašo, kot kupcem, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično številko 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,100.000 SIT, z obrestno mero enako šestmesečni Chflibor, povečana za 3%, ki je spremenljiva, s skupno obrestno mero na dan odobritve kredita 4,15%, s trenutno efektivno obrestno mero 4,23% letno, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in z zapadlostjo zadnje anuitete v plačilo na dan 31. 3. 2026.

AAA Zlata odličnost