Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 455/2006 Ob-9410/06 , Stran 2527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 455/2006 z dne 24. 3. 2006, je bila nepremičnina, poslovni prostor št. 16, v izmeri 55,65 m2, v pritličju poslovnega objekta Trgovski center Marina v Mariboru, Jadranska 27, zgrajenega na parcelah številka 2002 in 2005/1, katastrska občina Spodnje Radvanje, kateri je last dolžnika Soča-Medico d.o.o., Jadranska cesta 027, Maribor, matična številka 5710332, na podlagi pogodbe o prodaji oziroma nakupu poslovnega prostora z dne 20. 5. 2003, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini največ 160.000 EUR oziroma v tolarski protivrednosti po podjetniškem prodajnem tečaju upnice na dan plačila.

AAA Zlata odličnost