Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 452/2006 Ob-9408/06 , Stran 2527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora opravilna številka SV 452/2006 z dne 24. 3. 2006, so bile nepremičnine, in sicer: – stanovanje z oznako CI 2 s kletno shrambo številka CI 2 v etaži 3,1 v izmeri 79,55 m2 v večstanovanjskem objektu, Vzhodna ulica številka 15, v Mariboru, pri vložku številka 2620, katastrska občina Pobrežje, parcela številka 2471/1 z identifikacijsko številko 05945/004 in sorazmerni delež skupnih prostorov do 255/10000 od celote, ki se vodi kot glavna nepremičnina, – garaža številka 18 v izmeri 12,5 m2, v večstanovanjskem objektu Vzhodna ulica 19 v Mariboru, pri vložku številka 2620, parcela številka 2471/1, z identifikacijsko številko 05945/073 in sorazmernim deležem skupnih prostorov v podzemski garaži do 40/10000 od celote; – garaža številka 19 v izmeri 12,5 m2, v večstanovanjskem objektu Vzhodna ulica 19 v Mariboru, pri vložku številka 2620, parcela številka 2471/1, z identifikacijsko številko 05945/072 in sorazmernim deležem skupnih prostorov v podzemski garaži do 40/10000 od celote, ki so last solidarnih dolžnikov in zastaviteljev Žgeč Mirana, EMŠO 1203978500147, stanujočega Dornava 050, Dornava in Mojce Langerholc Žgeč, EMŠO 2802977505050, stanujoče Ribniško selo, Terčeva ulica 010, za vsakega do 1/2 od celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. G-P-051012 z dne 16. 12. 2005, sklenjene s prodajalcem Raiffeisen Leasing trgovina in leasing d.o.o., Tivolska cesta 030, Ljubljana, kateri so priloženi Splošni pogoji prodaje posameznih delov treh večstanovanjskih objektov oznake *blok A, B, C – Brezjanski gaj* s podzemnimi garažami notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1525/2005 z dne 28. 11. 2005 ter popravek splošnih pogojev prodaje, opr. št. SV 1525/2005-1 z dne 6. 1. 2006, notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, zastavljene v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 116.400 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 3. 2024.

AAA Zlata odličnost