Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 224/06 Ob-9407/06 , Stran 2527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gabrilo Srečka iz Žalca, opr. št. SV 224/06 z dne 23. 3. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 12, uporabne površine 73,21 m2, v III. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Savinjske čete 6, Žalec, ležeče na parc. št. 1004/16 k.o. Žalec, last kreditojemalke in zastavitelice Bronislave Rozman, EMŠO 0101960505035, Savinjske čete 6, 3310 Žalec, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 8. 2001 med Bronislavo Rozman, kot kupovalko in družbo Ingrad Koncern d.d., Lava 7, 3000 Celje, kot prodajalcem, in sicer v korist kreditodajalke Zveze bank registrirana zadruga z omejenim jamstvom, enolična identifikacijska številka 1870637, s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.000 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo v 204-mesečnih obrokih, od tega zadnji dne 31. 3. 2023.

AAA Zlata odličnost