Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 447/06 Ob-9406/06 , Stran 2527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 447/06 z dne 23. 3. 2006, je dvosobno stanovanje št. 11, v skupni izmeri 58,47 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stan. objekta, ki stoji na parc. št. 149/3 k.o. Huje, na naslovu Vrečkova ulica 5, Kranj, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k temu objektu, last zastaviteljice Nade Lamut, Vrečkova ulica 5, Kranj, na temelju prodajne pogodbe z dne 25. 2. 2002, sklenjene s prodajalcem Miko Stanojevim, Tuga Vidmarja 6, Kranj, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 85.000 CHF, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja-a in obrestne marže v višini 2,10% letno, z rokom vračila v 240 zaporednih mesečnih obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v plačilo dne 31. 5. 2026, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, ki so določeni v 19. točki pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št. KR01 270884010.

AAA Zlata odličnost