Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 312/06 Ob-9405/06 , Stran 2527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 312/06, DK 18/06, z dne 27. 3. 2006, je bilo enosobno stanovanje št. 24, s kletjo v skupni v izmeri 51,31 m2, ki se nahaja v petem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, in stoji na parc. št. 3868/8, 3850/7, 3860/5, 3860/6, 3860/7, 3868/13, 3868/14, 3868/15 in 3868/9 z id. št. 1959-4995-24 k.o. Domžale, vpisani pri vl. št. 5502 k.o. Domžale, last zastaviteljice Tanje Žagar, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice 58.900 CHF s pp.

AAA Zlata odličnost