Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 204/06 Ob-9404/06 , Stran 2527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 204/06 z dne 27. 3. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 25, v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1 A, stoječi na parc. št. 522/25 k.o. Jesenice, v izmeri 73,85 m2, last kreditojemalcev in zastaviteljev Enesa Ališića in Saide Ališić, vsakega do 1/2, vse v korist Kärntner Sparkasse AG, matična številka 1870718, s sedežem Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne terjatve 61.500 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost