Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-8960/06 , Stran 2523
Družbi Lesnina finance d.o.o., vl. št. 1/03781/00, sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani, kot prevzemna družba, in družba Šprah & CO d.o.o., vl. št. 1/29714/00, sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani, kot prevzeta družba, na podlagi prvega odstavka 516. člena ZGD obveščata družbenika in upnike, da je bila dne 23. 3. 2006 podpisana pripojitvena pogodba o pripojitvi prevzete družbe k prevzemni družbi. Družbi sta pogodbo o pripojitvi dne 24. 3. 2006 predložili registrskemu sodišču. Vsi družbeniki imajo pravico do vpogleda listin iz drugega in tretjega odstavka 516. člena ZGD na sedežu prevzemne družbe vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Družba mora vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin. O soglasju k pripojitvi bo odločal edini družbenik prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz prvega odstavka 516. člena ZGD. Prevzemna družba je edini družbenik prevzete družbe in poslovodstvo prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Kolikor bodo družbeniki prevzemne družbe s poslovnimi deleži v višini več kot dvajsetine osnovnega kapitala prevzemne družbe v roku enega meseca od sprejema sklepa edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev, bo o soglasju za pripojitev odločala na svoji seji tudi skupščina prevzemne družbe.

AAA Zlata odličnost