Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 6-1/2006 Ob-8797/06 , Stran 2523
1. V družbi STOL, industrija pohištva, d.d. Kamnik, Ljubljanska cesta 45, matična številka: 5037948, dejavnost: proizvodnja sedežnega pohištva, D.S.U. d.o.o. izvede privatizacijo 153.375 navadnih imenskih delnic v nominalni višini 306,750.000 SIT, kar predstavlja 79,04% v osnovnem kapitalu družbe. Nominalna vrednost delnice znaša 2.000 SIT. 2. Celotni osnovni kapital družbe STOL d.d. Kamnik znaša 388,100.000 SIT oziroma 194.050 delnic. Od tega je v lasti malih delničarjev 5.236 delnic, kar predstavlja 2,70% v osnovnem kapitalu družbe, in rezervacija za Slovensko odškodninsko družbo, zaradi denacionalizacijskih zahtevkov, znaša v skupnem številu 35.439 delnic, kar predstavlja 18,26% v osnovnem kapitalu družbe. 3. Privatizacija se izvede na sledeče načine: 3.1. 30.675 navadnih imenskih delnic, kar predstavlja 20,00% od navadnih imenskih delnic iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma 15,808% v osnovnem kapitalu družbe, D.S.U. d.o.o. ponudi v odkup z uporabo načina interne razdelitve; 3.2. 15.337 navadnih imenskih delnic, kar predstavlja 10,00% od navadnih imenskih delnic iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma 7,904% v osnovnem kapitalu družbe, D.S.U. d.o.o. prenese na Slovensko odškodninsko družbo d.d.; 3.3. 15.337 navadnih imenskih delnic, kar predstavlja 10,00% od navadnih imenskih delnic iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma 7,904% v osnovnem kapitalu družbe, D.S.U. d.o.o. prenese na Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.; 3.4. 92.025 navadnih imenskih delnic, kar predstavlja 60,00% od navadnih imenskih delnic iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma 47,42% v osnovnem kapitalu družbe, ostane v lasti D.S.U. za namen prodaje; 3.5. Če se delnice iz točke 3.1. ne bodo privatizirale na predviden način, jih D.S.U. d.o.o. proda. 4. Vplačilo kupnine iz: 4.1. točke 3.1. – interna razdelitev, se izvrši z lastniškimi certifikati. 5. Prodajna cena delnice: 5.1. iz točke 3.1 tega sklepa, z nominalno vrednostjo 2.000 SIT znaša, 13.080 SIT. 6. Delnice, ki so predmet privatizacije, dajejo imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice so prosto prenosljive, razen delnic iz točke 3.1., ki so jih imetniki odkupili z lastniškimi certifikati, pri katerih je prenosljivost omejena na rok dveh let, šteto od izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic. Pravni pouk Zoper ta sklep je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje objave tega sklepa. Pritožba se pošlje pisno ali poda ustno na zapisnik pri D.S.U.d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost