Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 306-9/2006-5 Ob-8946/06 , Stran 2522
Urad RS za varstvo konkurence je dne 22. 3. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je ustanovitev polno delujočega skupnega podjetja Železokrivnica SCT-Merkur, d.o.o., Cesta na Brod 2, Ljubljana, ki ga nameravata ustanoviti družbi Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste tehnika obnova, d.d., Slovenska 56, Ljubljana in Merkur – trgovina storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval. Koncentracija, ki zadeva gradbeni sektor, se bo izvedla z ustanovitvijo skupnega podjetja na podlagi družbene pogodbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila tretje alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence na relevantnih trgih.

AAA Zlata odličnost