Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9152/06 , Stran 2520
Gospodarska družba Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Kranj, Savska loka 4, je dolžnik v postopku prisilne poravnave, ki se je začel 20. februarja 2006. V načrtu finančne reorganizacije namerava dolžnik za vse razrede upnikov, na katere učinkuje prisilna poravnava, predlagati odstotek in rok za poplačilo terjatev v skladu z zakonom. Poleg navedenega pa dolžnik upnikom, ki bi na to pristali, ponuja tudi način poplačila terjatev, ki je glede na določila prvega in drugega odstavka 48. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji manj ugoden, in sicer: Ponudba 1 – 50% poplačilo in 50% odpust dolga pod naslednjimi pogoji: – rok plačila osem let z dveletnim moratorijem, – prvi obrok zapade v plačilo dve leti po pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi, – odplačevanje v 12 polletnih anuitetah, – obrestna mera je 2,5% letno, linearni izračun. ali Ponudba 2 – konverzija celotne terjatve v prednostne delnice dolžnika. Delnica bi imela naslednje značilnosti: – prednostna dividenda v višini 2,5% od vrednosti delnice, – prednostna pravica do ostanka v primeru likvidacije ali stečaja družbe pred poplačilom navadnih delničarjev, in sicer do višine vrednosti delnice, – brez glasovalne pravice v letu, ko so izplačane prednostne dividende, v letu, ko se dividende ne izplačajo, pa imajo glasovalno pravico po načelu ena delnica en glas, – pravica odkupa s strani dolžnika (prisilni umik), – prednostne dividende bodo prvič izplačane za leto 2007 (v letu 2008). Če skupščina ne bi izglasovala sklepa o povečanju osnovnega kapitala, ki bi omogočil konverzijo terjatev, bodo upniki uvrščeni v zakonsko določen razred za poplačilo, razen če upnik v izjavi, s katero sprejema poplačilo po ponudbi 2, izjavi, da je podrejeno pripravljen sprejeti poplačilo skladno s ponudbo 1. Ponudbi sta dani pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena. Upnike dolžnika, ki so zainteresirani za sprejem ene od ponujenih alternativnih ponudb, prosimo, da do 14. aprila 2006 do 12. ure na naslov Iskraemeco, d.d., Kranj, Savska loka 4, skladno s 4. točko prvega odstavka 47. člena in prvim odstavkom 48. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji dostavijo pisno izjavo, s katero pristajajo na manj ugodne pogoje za poplačilo svoje terjatve. Ponudbi prenehata veljati 14. aprila 2006 ob 12. uri. Obrazec izjave z natančnejšimi podatki lahko upniki dobijo na spletni strani www.iskraemeco.si ali zanj zaprosijo po e-mailu: marjeta.gomboc@iskraemeco.si, faksu 04/206-44-43 ali pisno.

AAA Zlata odličnost