Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 49/2006 Ob-9315/06 , Stran 2517
Upravna enota Tržič, Trg svobode 18, Tržič, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: vodja oddelka v Oddelku za kmetijske, gospodarske in gradbene zadeve. Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II. Okvirna vsebina dela: – vodenje oddelka in opravljanje vodstvenih nalog s pristojnosti Oddelka za kmetijske, gospodarske in gradbene zadeve, – načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v Oddelku za kmetijske, gospodarske in gradbene zadeve, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji, nadzor in svetovanje, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba arhitekturne, gradbene, pravne oziroma druge ustrezne smeri, – najmanj 6 let delovnih izkušenj oziroma najmanj 4 leta za kandidate z univerzitetno izobrazbo, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za navedeno uradniško mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis in ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, oziroma drugega ustreznega dokumenta, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, – fotokopija potrdila o državljanstvu, – pisna izjava kandidata o nekaznovanosti ali potrdilo o nekaznovanosti, – pisna izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo navedena izpita opravili najkasneje v enem letu od dneva sklenitve delovnega razmerja. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni diplomirani pravniki z vodstvenimi izkušnjami. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priložene dokumentacije. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na sedežu Upravne enote Tržič. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v roku 8 dni od dneva objave tega javnega natečaja na naslov: Upravna enota Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom »za javni natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene samo pravočasne in formalno popolne vloge. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili s sklepom v 8 dneh po opravljenem postopku. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 04/596-30-51, kontaktna oseba je mag. Alenka Maršič Kristanc.

AAA Zlata odličnost