Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 1100-27/2006-01072-06 Ob-9286/06 , Stran 2512
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05, 21/06 in 23/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Davčni upravi RS, Davčni urad Ljubljana, Izpostava Ljubljana Šiška, referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za davčno knjigovodstvo in izterjavo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – ekonomski tehnik, gimnazijski maturant ali druge ustrezne smer V. stopnje, – 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – referent/-ka IV. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – opravljanje enostavnih upravnih nalog in nalog iz davčnega področja, – ugotavljanje zaposlitve, računov in drugih dohodkov in premoženja dolžnika, – pripravljanje sklepov o izterjavi na osebne prejemke, denarna sredstva na računih dolžnika, – pripravljanje pritožbenega spisa, – pripravljanje predlogov za odpis obveznosti. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka, mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku. Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/-ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas z 2-mesečnim poskusnim delom. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice ali druge ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o državljanstvu. Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo: DURS, Davčni urad Ljubljana, izpostava Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti pri Marjani Obermajer, tel. 01/474-4285.

AAA Zlata odličnost