Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9176/06 , Stran 2510
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Črnomelj, Majer 7, 8340 Črnomelj, objavlja javni razpis za direktorja (m/ž) Varstveno delovnega centra Črnomelj. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. zahteve 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo), stran 4256; Ur. l. RS, št. 36/04, z dne 13. 4. 2004: a) izpolnjevanje pogojev morajo dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o delovnih izkušnjah); 2. kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Imenovanje kandidata za direktorja VDC Črnomelj bo svet izvedel na podlagi preučitve priloženih dokazil. Svet lahko odloči tudi za dodatne načine pridobivanja informacij o primernosti kandidatov (razgovori, ugotavljanje poslovodnih in strokovnih lastnosti kandidatov, reference in podobno). 3. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju začel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej. Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi prilogami in dokazili, v pisni obliki, po pošti, na naslov: Svet varstveno delovnega centra Črnomelj, Majer 7, 8340 Črnomelj, s pripisom »razpis za direktorja«. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni po zaključenem razpisu.

AAA Zlata odličnost