Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 9/06 Ob-9124/06 , Stran 2505
Okrajno sodišče v Domžalah, Urad predsednice objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto: pripravnik na delovnem mestu sodnega referenta za področje izvršbe II (višji pravosodni sodelavec) – eno delovno mesto za določen čas. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – pridobljena višja strokovna izobrazba upravne ali družboslovne smeri (VI. stopnja), – poznavanje dela z računalnikom. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas 10 mesecev, čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Domžalah, za javni natečaj – pripravnik na delovnem mestu sodnega referenta za področje izvršbe II, Ljubljanska 76, Domžale. Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/72-15-741.

AAA Zlata odličnost