Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9123/06 , Stran 2505
Občina Dolenjske Toplice, ponovno objavlja v skladu s prvim odstavkom 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o. prosto delovno mesto direktorja javnega podjetja EKKC d.o.o. Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve: – da ima višjo oziroma visoko šolsko izobrazbo (ekonomske, turistične ali druge ustrezne smeri), – da ima najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih, – da je gospodarsko razgledan in kreativen, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora, – da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi in – kolikor je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe. Prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih zakonskih oziroma razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in vizijo razvoja podjetja morajo kandidati oddati priporočeno po pošti najkasneje do 15. aprila 2006 na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, s pripisom: prijava na prosto delovno mesto. Direktorja javnega podjetja imenuje na predlog župana Občinski svet Občine Dolenjske Toplice za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po opravljenem imenovanju. Dodatne informacije na tel. 07/38-45-180.

AAA Zlata odličnost