Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 12/06 Ob-9108/06 , Stran 2505
Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00), prvega odstavka 34. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03 in 11/06) in 48. člena Statuta Inštituta za hidravlične raziskave upravni odbor inštituta objavlja razpis za imenovanje direktorja Inštituta za hidravlične raziskave (m/ž). Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – imajo doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta, – izkazujejo mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate v zadnjih petih letih, – izkazujejo sposobnost za organiziranje in vodenje, – aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik, – izpolnjujejo druge pogoje, ki jih določa zakon ali ustrezen predpis. Od kandidata pričakujemo predlog načrta dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela inštituta. Direktor bo imenovan za pet let. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28, p.p. 3401, z oznako »Razpis za imenovanje direktorja inštituta«. Vse prijavljene kandidate bo upravni odbor inštituta o svoji izbiri obvestil v 30 dneh od dneva objave razpisa. Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 24-18-420.

AAA Zlata odličnost