Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 65/2006 Ob-9093/06 , Stran 2504
Računsko sodišče Republike Slovenije objavlja javni natečaj za naslednja uradniška delovna mesta: A) Uradniška delovna mesta in pogoji za opravljanje dela Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. I. Strokovni sodelavec za revidiranje – za področje revizij črpanja sredstev iz proračuna Evropske unije – eno delovno mesto. 1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba, – šest mesecev delovnih izkušenj z visoko izobrazbo in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta: – državni izpit iz javne uprave (če ga izbrani kandidat nima, ga bo moral opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen ZJU), – poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila in obdelavo podatkov. 2. Strokovni sodelavec za revidiranje opravlja naslednje naloge: – sodeluje pri izvajanju revizij, – sodeluje pri pripravi načrtov revizij, – sodeluje pri sestavi revizijskih poročil, – opravlja druge naloge s svojega področja dela. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki so že bili vključeni v delo z institucijami Evropske unije. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana in pri revidirancih. II. Strokovni sodelavec za revidiranje – za področje revizije smotrnosti – eno delovno mesto. 1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba, – šest mesecev delovnih izkušenj z visoko izobrazbo in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta: – državni izpit iz javne uprave (če ga izbrani kandidat nima, ga bo moral opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen ZJU), – poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila in obdelavo podatkov. 2. Strokovni sodelavec za revidiranje opravlja naslednje naloge: – sodeluje pri izvajanju revizij, – sodeluje pri pripravi načrtov revizij, – sodeluje pri sestavi revizijskih poročil, – opravlja druge naloge s svojega področja dela. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju vodenja javnih naročil v državni upravi. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana in pri revidirancih. III. Strokovni sodelavec za pravne zadeve – eno delovno mesto. 1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – šest mesecev delovnih izkušenj z univerzitetno izobrazbo in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta: – državni izpit iz javne uprave (če ga izbrani kandidat nima, ga bo moral opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen ZJU), – poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila. 2. Strokovni sodelavec za pravne zadeve opravlja naslednje naloge: – pripravlja posamične akte računskega sodišča, – pripravlja manj zahtevna pravna mnenja, – sestavlja ovadbe, predloge za uvedbo postopkov zaradi prekrškov, – pripravlja postopke oddaje javnih naročil, – sestavlja osnutke pogodb, – opravlja druge naloge s svojega področja dela. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana. Kandidati za vsa navedena uradniška delovna mesta morajo izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – državljanstvo Republike Slovenije, – da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter znanje slovenskega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. B) Dokazila in informacije o izvedbi javnega natečaja K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – dokazila o predpisanih delovnih izkušnjah, – fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, ki je predpisan kot posebni pogoj, – pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, – pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila in oblikovanje podatkov. Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega sodišča predložil naslednja dokazila: – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati lahko prijave s priloženimi dokazili vložijo v roku 8 dni od objave javnega natečaja. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi priloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana z navedbo »javni natečaj – uradniška delovna mesta«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za prijavo na natečaj. Z izbranimi kandidati bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji kadrovske službe (tel. 01/478-58-14).

AAA Zlata odličnost