Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 110-9/2006 Ob-8957/06 , Stran 2503
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – UPB1), 62/05, 75/05 in 113/05) Upravna enota Jesenice objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec (m/ž) v Oddelku za upravne notranje zadeve. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je: – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za navedeno uradniško delovno mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Strokovna usposobljenost se bo presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi in razgovora s kandidati. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s petmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Jesenice, C. m. Tita 78, 4270 Jesenice. Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna enota Jesenice, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, s pripisom »javni natečaj«. Rok za prijavo je 8 dni od objave. Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 04/586-92-42 (Mojca Koselj).

AAA Zlata odličnost