Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 17/2006 Ob-8939/06 , Stran 2491
za pridobitev naziva predavatelj/-ica za program živilstvo za naslednja predmetna področja: Strokovna terminologija v tujem jeziku, Poslovno sporazumevanje in vodenje, Ekonomika in menedžment podjetja, Računalništvo in informatika v živilstvu, Kemija in biokemija, Biologija z ekologijo, Mikrobiologija in biotehnologija, Trženje v živilstvu, Tehnološki procesi in procesna tehnika z varstvom pri delu, Embalaža in transport v živilstvu, Tehnologija mesa in mesnih izdelkov, Tehnologija mleka in mlečnih izdelkov, Tehnologija rastlinskih živil, Tehnologija predelave žit, Tehnologija vina, Živilska kemija z analizo živil, Prehrana in dietetika, Higiena živil in nadzor, Zakonodaja v živilstvu in zagotavljanje kakovosti, Prehrana z gastronomijo, Tehnologija velikih kuhinj, Tehnologija živil živalskega izvora, Tehnologija rastlinskih živil in Praktično izobraževanje. V skladu s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) bo naziv predavatelj/-ica višje strokovne šole podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane pogoje: – Izobrazba – izpolnjevati je treba zahteve iz Odredbe o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe živilstvo (Ur. l. RS, št. 8/99). Odredbo lahko poiščete na spletni strani http://www.bic-lj.si. – Najmanj tri leta delovnih izkušenj na predmetnem področju, za katerega kandidirate. – Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 20/06). Obrazec dobite na spletni strani. Informacije in potrebno dokumentacijo lahko dobite na naslovu šole: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola, Ižanska 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-76-03 ter na spletni strani. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejemamo 14 dni po objavi razpisa na isti naslov s pripisom »predavatelj višje šole«. Obrazec Merila za določitev vidnih dosežkov pošljite tudi na disketi ali na e-pošto: vss@bic-lj.si. O imenovanju bomo kandidate obvestili v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost