Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

SV 324/06 Ob-7131/06 , Stran 1906
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. 324/06 z dne 3. 3. 2006, je bilo stanovanje št. 21, v skupni izmeri 21,60 m2, ki obsega sobo – 12,06 m2, hodnik s kuhinjsko nišo – 4,05 m2, WC s kopalnico – 3,23 m2, drugi prostor 2,26 m2, v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Valjavčeva ulica 13, Kranj, z oznako 13. ES, ki stoji na parc. št. 917/2, vpisani pod vložno št. 2320, k.o. Kranj, ki je v lasti Tanje Pelko, Ulica Tončka Dežmana 4, 4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 2. 2006, sklenjene med Igorjem Dolharjem, kot prodajalcem in Tanjo Pelko, kot kupcem, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,150.000 SIT, z obrestmi v višini šestmesečni Euribor + 1,9% letno, ki tečejo od dneva porabe kredita ter z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 3. 2021.

AAA Zlata odličnost