Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

SV 152/06 Ob-7127/06 , Stran 1906
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 152/06 z dne 3. 3. 2006, je nepremičnina, lokal št. 2 v izmeri 79,96 m2, ki se nahaja v sklopu garažne hiše ob Ulici kneza Koclja v Mariboru, stoječe na parc. št. 1767, 1768, 1769, 1770 in 1771, k.o. Maribor – Grad, katere lastnik do celote je Grafična oprema, tiskarstvo, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Maribor, Ulica Kneza Koclja 11, na podlagi prodajne pogodbe št. 2/05 z dne 22. 6. 2005, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, mat. št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Grafična oprema, tiskarstvo, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Maribor, Ulica Kneza Koclja 11, v višini 83.350 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost