Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

SV 119/06 Ob-7125/06 , Stran 1906
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, opr. št. SV 119/06 z dne 3. 3. 2006, je bil poslovni prostor, ki sestoji iz gostinskega lokala s skladiščem in sanitarijami v izmeri 52,91 m2, z zunanjim vrtom v izmeri približno 35 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 88, stoječe na parcelni številki 3873/3, stavbišče v izmeri 258 m2, ki je pripisana k vložku št. 3554 k.o. Domžale, katero je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 2. 2006, v lasti Igorja Smolnikarja do celote, zastavljen v korist banke Kärntner Sparkasse AG, Celovec, MŠ 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 234.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost