Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

SV 138/06 Ob-7124/06 , Stran 1906
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 138/06 z dne 7. 3. 2006, je stanovanje št. 17, v izmeri 59,64 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe na parc. št. 471/1, parc. št. 473/2 in parc. št. 474, vse k.o. Jesenice, last zastaviteljice Irene Vidovič, na podlagi prodajne pogodbe v notarskem zapisu opr. št. SV 102/06 z dne 20. 2. 2006, sklenjene s prodajalcem Milanom Žvanom, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 67.520 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost