Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

SV 135/06 Ob-7123/06 , Stran 1906
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 135/06 z dne 7. 3. 2006, je bilo stanovanje št. 30, ki se nahaja v 6. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 22, stoječe na parc. št. 371/5 in parc. št. 371/6, obe k.o. Jesenice, v skupni izmeri 57,30 m2, last zastavitelja Gabra Koširja, na podlagi notarskega zapisa, sporazuma o priznanju deleža na skupnem premoženju in prodajne pogodbe, opr. št. SV 78/06 z dne 10. 2. 2006, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11,600.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost