Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

SV 121/06 Ob-7122/06 , Stran 1906
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 121/06 z dne 2. 3. 2006, je bilo stanovanje št. št. 3, v kleti večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 8, Jesenice, stoječe na parc. št. 947 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 58,01 m2, last zastavitelja Džanana Krupića, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 185-170/93 z dne 24. 5. 1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje-Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost